IMIDUGUDU Y'AKARERE KA RUTSIRO

Akarere ka Rutsiro gafite imidugudu yose hamwe magana ane na mirongo inani n'itatu (483) igabanyije mu tugari mirongo itandatu na tubiri (62) tubarizwa mu mirenge cumi n'itatu (13) y'Akarere ka Rutsiro. Umurenge ufite imidugudu mike kurusha iyindi akaba ari Manihira ifite 26 naho uhiga iyindi kugira myinshi aka ari NYABIRASI ifite mirongo itanu n'itandatu (56).

UMURENGE WA BONEZA

Umurenge wa BONEZA ugizwe n'imidugudu makumyabiri n'umunani (28)

 

S/N UMURENGE  AKAGARI UMUDUGUDU NIMERO YA SIM CARD
1 BONEZA KABIHOGO RUGAMBA 0783421954
2     RWABISURURU 0783421957
3     KAMUYAGA 0783421958
4     GASHOKO 0783421961
5     BUHONONGO 0783421964
6     BWERAMANA 0783421965
7   BUSHAKA MURAMBA 0783421966
8     BIKONO 0783421967
9     KINUNU 0783421969
10     GASEKE 0783421970
11     KABIRIZI 0783421971
12     RWIMBOGO 0783421974
13     BUGARURA 0783421980
14     RUTAGARA 0783421989
15   NKIRA GISORO 0783421992
16     KIGARAMA 0783421994
17     GISIZA 0783421997
18     KABUGA 0783421998
19     MUNANIRA 0783422001
20     MURAMBI 0783422003
21     KARUKAMBA 0783422004
22   REMERA BIGABIRO 0783422005
23     BUHORO 0783422006
24     KAGANZA 0783422010
25     KAMUZIGURA 0783422012
26     KINUNGA 0783422018
27     MUYANGE 0783422021
28     RUSORORO 0783422023

UMURENGE WA GIHANGO

Umurenge wa GIHANGO ugizwe n'imidugudu mirongo itatu n'ine (34)

 

S/N UMURENGE  AKAGARI UMUDUGUDU NIMERO YA SIM CARD
1 GIHANGO SHYEMBE SHYEMBE 0783422029
2   RWAMIYAGA 0783422032
3     KARONGI 0783422033
4   GISUNZU 0783422035
5   KARAMBO 0783422039
6   RUGOTE 0783422040
7   MATABA KAMUTAMBIRO 0783422050
8   BUTARE 0783422051
9   TERIMBERE 0783422057
10   NGANZO 0783422059
11   KABEZA 0783422063
12   MUYANGE 0783422067
13   CONGO-NIL NDUBA 0783422068
14     KINDOLI 0783422069
15   MUKEBERA 0783422075
16   KANDAHURA 0783422076
17   NKWIRO 0783422081
18   BUGINA KARAMBI 0783422086
19   KAGARAMA 0783422087
20   GISHUSHU 0783422091
21   GITARAMA 0783422093
22   RUHINGO GASHARU 0783422094
23   KABUGA 0783422097
24   NYAGAHINGA 0783422101
25 TEBA KANEBWE 0783422104
26   BWERAMANA 0783422110
27   GASAVE 0783422123
28   GATEJA 0783422132
29   RASANIRO 0783422134
30 MURAMBI GASHIHE 0783422135
31   KARUGAJU 0783422139
32   NYAGAHINGA 0783422140
33   MUHORA 0783422141
34     GATOMVU 0783422142

UMURENGE WA KIGEYO

Umurenge wa KIGEYO ugizwe n'imidugudu mirongo itatu n'umunani (38)

 

S/N UMURENGE  AKAGARI UMUDUGUDU NIMERO YA SIM CARD
1 KIGEYO NYAGAHINIKA BUKUNGU 0783422150
2     RUGABI 0783422154
3     RUPANGO 0783422156
4     RUSISIRO 0783422159
5     NYARUSUKU 0783422160
6     NTEKO 0783422165
7     KAMPI 0783422181
8     RUVUMU 0783422182
9     RUKOMBE 0783422187
10   NKORA RUKUNDO 0783422189
11     GAHOTORA 0783422190
12     GASAGARA 0783422194
13     BUHIMBA 0783422199
14     KARAMBI 0783422200
15     HUMIRO 0783422202
16     KABASHYEMBE 0783422203
17     MUHORA 0783422206
18     KIGUGU 0783422207
19     KANYIRAHWEZA 0783422208
20     GASEREGANYA 0783422215
21   BUHINDURE NKOMERO 0783422216
22     GAHARAWE 0783422217
23     BUSHAKA 0783422218
24     GACACA 0783422219
25     GISIZA  0783422220
26     NKAMBA 0783422226
27     NTURO 0783422231
28     BURAMBO 0783422233
29   RUKARAGATA GASENYI 0783422236
30     NGANZO 0783422237
31     KAGONDERO 0783422239
32     RWAMBEHO 0783422242
33     GAHUNGA 0783422246
34     KINIHIRA 0783422260
35     KAMINA 0783422261
36     RWAMIYAGA 0783422264
37   MURAMBI 0783422266
38     TAGAZA 0783422269

UMURENGE WA KIVUMU

Umurenge wa KIVUMU ugizwe n'imidudugudu mirongoine n'itanu (45)

 

S/N UMURENGE  AKAGARI UMUDUGUDU NIMERO YA SIM CARD
1 KIVUMU KABUJENJE BITARE 0783422270
2   BUHOGO 0783422279
3   KABAGWE 0783422281
4   KABUYE 0783422283
5   KANYAMATEMBE
0783422288
6   RUREMBO 0783422291
7   RUSISIRO 0783422292
8   RUTAMBI 0783422293
9   TARASI 0783422294
10 KABERE BURAMBO 0783422299
11   BURANGO 0783422301
12   CYATO 0783422303
13   KABUSAGARA 0783422304
14   KABITARA 0783422311
15   KAGERA 0783422315
16   MUSHUBATI 0783422319
17 BUNYUNJU CYIVUGIZA 0783422324
18   KAMABUYE  0783422327
19   KARUNGU 0783422330
20   MPINGA 0783422332
21   RWAMVURA 0783422333
22   TRIFIPRO 0783422339
23   KARAMBI BUKUMBA 0783422340
24   BUKIRO 0783422341
25   BUROHA 0783422346
26   BUSHAMBA 0783422350
27   GATEKO 0783422354
28   KABUGA 0783422358
29   NYUNDO 0783422359
30     RUSUMO 0783422371
31   BUNYONI BUREKE 0783422372
32   GASHINGA 0783422374
33   GIHARI 0783422376
34   GITWA 0783422377
35   KABIGABIRO  0783422384
36   KANYEMPANGA 0783422391
37   NYARUBUYE  0783422392
38   NGANZO BUBIRA 0783422393
39   BUGARISHYA 0783422394
40   KAMWIMBA 0783422395
41   MURAMBA 0783422396
42   NYABITI 0783422398
43   TAWUNI 0783422401
44   REMERA 0783422402
45     RWINYONI 0783422413

UMURENGE WA MANIHIRA

Umurenge wa MANIHIRA ugizwe n'imidugud makumyabiri n'itandatu (26)

 

S/N UMURENGE  AKAGARI UMUDUGUDU NIMERO YA SIM CARD
1 MANIHIRA MUYIRA MUJEBESHI 0783422417
2     RUFUNGO 0783422418
3     KAGARAMA 0783422419
4     RUTANGAZA 0783422420
5     KIMPONGO 0783422428
6     NYAKARAMBI 0783422430
7     KANAMA 0783422437
8     RUTARE 0783422443
9     MUYIRA 0783422447
10     BIRAMBO 0783422449
11     KAMISHUNGURO 0783422451
12   HANIRO BITABARO 0783422454
13     GISUNZU 0783422455
14     GITWE 0783422456
15     KAZIRAMIHUNDA 0783422457
16     KIVUMU 0783422460
17     MIFU 0783422463
18     RUKONDO 0783422465
19     RUNABA 0783422469
20   TANGABO KADEHERO 0783422473
21     KARAMBO 0783422475
22     KABEZA 0783422476
23     KANAMA 0783422477
24     MUNINI 0783422479
25     NYARUSHOGWE 0783422480
26     RUGANO 0783422487

UMURENGE WA MURUNDA

Umurenge wa MURUNDA ugizwe n'imidugudu makumyabiri n'umunani (28)

S/N UMURENGE  AKAGARI UMUDUGUDU NIMERO YA SIM CARD
1 MURUNDA Kirwa Bukongora 0783422663
2     Gasasa 0783422664
3     Kabatemba 0783422666
4     Kajugujugu 0783422667
5     Karumbi 0783422668
6     Karuruma 0783422671
7     Muremure 0783422674
8     Nyenyeri 0783422675
9     Ruhanga 0783422679
10     Rusisiro 0783422682
11     Satinsyi 0783422683
12   Mburamazi Gatoki 0783422684
13     Kamuhoza 0783422686
14     Kaliba 0783422688
15     Murunda 0783422691
16     Rulimba 0783422692
17     Rukingu 0783422693
18     Rwamiko 0783422695
19   Rugeyo Kabeza 0783422700
20     Kamabuye 0783422703
21     Kamusambi 0783422709
22     Karambo 0783422711
23     Musongati 0783422714
24   Twabugezi Bweramana  0783422716
25     Gatare 0783422719
26     Nyarucundura 0783422721
27     Rwanika 0783422727
28     Rwoza 0783422729

UMURENGE WA MUKURA

Umurenge wa MUKURA ugizwe n'imidugudu mirongo itanu n'itatu (53)

S/N UMURENGE  AKAGARI UMUDUGUDU NIMERO YA SIM CARD
1 MUKURA Kagano Rugomero 0783422488
2     KAZIZI 0783422489
3     KAGANO 0783422490
4     GAKERI 0783422491
5     KAMONYI 0783422493
6     TUMBA 0783422507
7     NTOBO 0783422514
8     KABACUZI 0783422515
9     NYABURAMA 0783422516
10     CYABASINGA 0783422517
11     KIRIBA 0783422520
12     KIBAVU 0783422521
13   Mwendo GAFU 0783422522
14     BITEGA 0783422523
15     NYARUBANDE 0783422524
16     KABEZA 0783422526
17     KAGOGO 0783422527
18     BITENGA 0783422530
19     KABISASA 0783422561
20     KAGOMBWO 0783422562
21     GAKO 0783422564
22     NYOVE 0783422567
23     MATABA 0783422590
24     NYARUSONGATI 0783422593
25     KAMARIBA 0783422595
26     RUGALI 0783422597
27   Karambo GASAMBI 0783422600
28     BANDAMIKO 0783422601
29     GIHUMO 0783422604
30     TERIMBERI 0783422608
31     BANDAMIKO 0783422610
32     DEHERO 0783422613
33     GITUNTU 0783422614
34   Kageyo NYANZU 0783422620
35     RUKONDO 0783422626
36     NTONDE 0783422627
37     BITURA 0783422629
38     RUKERI 0783422630
39     site mukura II 0783422638
40     MUCACA 0783422641
41     KIGEYO 0783422642
42     site mukura I 0783422643
43     KIMISHISHI 0783422644
44     KARUMBI 0783422647
45   Kagusa BUCYEYE 0783422648
46     GASAHARU 0783422652
47     GAKO 0783422653
48     RUSASA 0783422654
49     MUHINDO 0783422655
50   KABUGA SANZARE 0783422658
51     KARAMBO 1 0783422659
52     KABAHIGI 0783422660
53     MIRARAMO 0783422661

UMURENGE WA MUSASA

Umurenge wa MUSASA ugizwe n'imidugudu mirongo itatu n'ine (34)]

S/N UMURENGE  AKAGARI UMUDUGUDU NIMERO YA SIM CARD
1 MUSASA GABIRO GABIRO 0783422733
2   RWANGOMA 0783422734
3   RWAGATOKI 0783422735
4   MURAMA 0783422738
5   NYAGAHINGA 0783422743
6   NYARUGENGE 0783422748
7   RUGARAMBIRO 0783422749
8   GITWA 0783422751
9   NYARUBUYE MUHORORO 0783422752
10   REBERO 0783422754
11   MIRAMBI 0783422766
12   GITETE 0783422771
13   KABUGA 0783422772
14   BWINYANA 0783422774
15     GATAKA 0783422775
16   GISIZA GASHARU 0783422783
17     BWERAMANA 0783422786
18     NGOMA 0783422793
19     KARAMBI 0783422796
20     RUBAYA 0783422799
21     GITOVU 0783422803
22     GIHINGA 0783422807
23     NYAGAFURWE 0783422811
24     KARAMBO 0783422814
25     GISIZA 0783422820
26   MURAMBI SYIKI 0783422821
27     KABATONI 0783422823
28     NYAMASHEKE 0783422824
29     BUNNYARI 0783422825
30     RWINTANGA 0783422826
31     RWUMBA 0783422827
32     MUNYINYA 0783422829
33     BURUSERI 0783422830
34     MURAMBI 0783422831

UMURENGE WA MUSHONYI

Umurenge wa MUSHONYI ugizwe n'imidugudu mirongo itatu n'ine (34)

S/N UMURENGE  AKAGARI UMUDUGUDU NIMERO YA SIM CARD
1 MUSHONYI BIRUYI RURIMBA 0783422832
2   MUGARA 0783422838
3   KARENGERA 0783422843
4   KAMARANZARA 0783422844
5   KABANZA 0783422845
6   BUZUKIRA 0783422852
7   BUHUNDE 0783422856
8   BUSHUNGA 0783422857
9   KAGURIRO MAZIBA 0783422858
10   KABERE 0783422865
11   KIVUMU 0783422866
12   RUGERERO 0783422867
13   RYARWASA 0783422868
14   RWESERO 0783422870
15   GAKENKE 0783422875
16   CYONDO 0783422876
17   MUBUGA 0783422877
18   RURARA GASUNZU 0783422879
19   KAGANO 0783422880
20   NGUNGURU 0783422883
21   KASHISHI 0783422884
22   KABONEYE 0783422887
23   MUKATI 0783422889
24   RUHENGERI 0783422890
25   KAVUMU 0783422894
26   GASORO 0783422896
27   RUGARAGARA 0783422897
28   MAGABA KARIBA 0783422908
29   GIHUMBA 0783422909
30   GASAVE 0783422911
31   RUYOGORO 0783422913
32   GAKOMEYE 0783422916
33   KAKIBABA 0783422917
34     NKOMERO 0783422921

UMURENGE WA MUSHUBATI

Umurenge wa MUSHUBATI ugizwe n'imidugudu mirongo itatu n'irindwi (37)

S/N UMURENGE  AKAGARI UMUDUGUDU NIMERO YA SIM CARD
1 MUSHUBATI GITWA MBUGA 0783422929
2     KIBALI 0783422933
3     MUGOTE 0783422934
4     TABA 0783422935
5     GAKOMA 0783422936
6     KARAMBIRA 0783422937
7     GASHINGE 0783422938
8     RWINTORE 0783422940
9     RUGUBA 0783422944
10     MUBUGA 0783422948
11     RUHINGA 0783422949
12   CYARUSERA KIGARAMA 0783422954
13     BIVUMU 0783422955
14     KININI 0783422957
15     CYAHAFI 0783422958
16     GASHARU 0783422960
17     MUGELI 0783422961
18   BUMBA RUHINGA 0783422963
19     BISYO 0783422964
20     KABIRAHO 0783422967
21     RUGOTE 0783422971
22     KAMUSHOZI 0783422975
23     MATABA 0783422977
24     KARAMBI 0783422980
25   MAGERAGERE GITEGA 0783422981
26     RUSHIKIRI 0783422982
27     NYAKABUYE 0783422983
28     MURAMBI 0783422984
29     RARANKUBA 0783422985
30     NYARUSANGE 0783422987
31     KIVUMU 0783422988
32     NYAGAHINGA 0783422990
33   SURE KAGUGU 0783422992
34     NYAMAHURU 0783422996
35     KADUHA 0783422998
36     KABUGA 0783423001
37     KANYINYA 0783423003

UMURENGE WA NYABIRASI

Umurenge wa NYABIRASI ugizwe n'imidugudu mirongo itanu n'itandatu (56)

S/N UMURENGE  AKAGARI UMUDUGUDU NIMERO YA SIM CARD
1 NYABIRASI BUSUKU TORWE 0783423004
2   BUSUKU 0783423005
3   BUSUTI 0783423008
4   NYAKIBANDE 0783423013
5   GACACA 0783423017
6   BWIZA 0783423019
7   BISHAMI 0783423020
8   TSINDIRO  0783423022
9   RWAMIGEGA 0783423023
10   GATARE  0783423026
11   NGUGO  0783423028
12 CYIVUGIZA MUKUNGU  0783423029
13   GAKUMBA  0783423032
14   GISHAGA  0783423036
15   KAMANANGA  0783423041
16   RUKOMERO  0783423044
17   NYABISHONGO  0783423045
18   KAGEYO  0783423047
19   CYUBI 0783423048
20   MUBUGA PFUNDA  0783423052
21   BUGOROZI  0783423053
22   GAKARARANKA 0783423055
23   RUSHUBI 0783423056
24   MUBUGA 0783423061
25   BURYOSHYA 0783423065
26   RUTOVU 0783423069
27   GATSIRO 0783423070
28   RWANKUBA 0783423071
29   GITONGO 0783423072
30   GASHASHO 0783423073
31   KABARATAMA 0783423074
32 TERIMBERE KAGESHI 0783423081
33   GIHINGA 0783423083
34   RWANTOZI 0783423085
35   KARONGI 0783423088
36   KANOMBE 0783423092
37   NYAMPENGERI 0783423093
38   MUKONDO 0783423094
39   RWANGAMBUTO  0783423095
40   KINYAMAVUTA 0783423100
41   RURAJI 0783423103
42   NEGENERO 0783423104
43   RWANYIRAMUNONKO 0783423105
44   KASONGA  0783423106
45   NGOMA  GISHOWA  0783423109
46   NGOMA  0783423110
47   MPATI 0783423115
48   CYESHERO 0783423116
49   GISAYO  0783423119
50   KAZO 0783423121
51   KAJE 0783423125
52   GASHIHE 0783423129
53   BUSHOGA 0783423130
54   NKUNA 0783423133
55   BUKANDA 0783423135
56     KAMUNYURWE 0783423137

UMURENGE WA RUHANGO

Umurenge wa Ruhango ugizwe n'imidugudu mirongo itatu n'irindwi (37)

 

S/N UMURENGE  AKAGARI UMUDUGUDU NIMERO YA SIM CARD
1 RUHANGO GATARE MWURIRE 0783423138
2     RUHIMBI 0783423139
3     KAMURAMIRA 0783423140
4     GASOVU 0783423142
5     RUKENESHA 0783423145
6     GASOYO 0783423148
7     KILINJA 0783423151
8   GIHIRA TARA 0783423156
9     KARARO 0783423158
10     RUKOKO 0783423160
11     MURAMBI 0783423161
12     BUSENDA 0783423163
13     BITENGA 0783423164
14   RUGASA GICACA 0783423165
15     KABITOVU 0783423166
16     NYAKAGEZI 0783423168
17     CYASHENGE 0783423170
18     MURAMBI 0783423172
19     KIRAZA 0783423174
20   NYAKARERA KAYOVE 0783423175
21     MARABUYE 0783423177
22     MUGALI 0783423182
23     KABEZA 0783423185
24     KAGOGO 0783423186
25     BUZEYI 0783423190
26   RUNDOYI RUGARAGARA 0783423191
27     RUSHASHO 0783423192
28     GAKARARANKA 0783423193
29     MATYAZO 0783423195
30     KAREBERO 0783423196
31     KAZIGA 0783423197
32   KAVUMU GASUZU 0783423200
33     GASASA 0783423201
34     MUHINGO 0783423202
35     MUBIRIZI 0783423209
36     GAKERI 0783423212
37     NYUNDO 0783423215

UMURENGE WA RUSEBEYA

UMURENGE WA RUSEBEYA IGIZWE N'IMIDUGUDU MIRINGO ITATU N'ITATU (33)

S/N UMURENGE  AKAGARI UMUDUGUDU NIMERO YA SIM CARD
1 RUSEBEYA KABONA BYINIRO 0783423216
2     KIBARA 0783423217
3     MUNINI 0783423219
4     MURENGERI 0783423222
5     NTEREYE 0783423223
6     NYAGASAMBU 0783423229
7     RUSHESHI 0783423230
8     RWAMVURA 0783423231
9   MBELI BUNGWE 0783423237
10     GAKERI 0783423239
11     GASHIHE 0783423243
12     GATENGA 0783423247
13     GIHINGA 0783423249
14     KABEZA 0783423251
15     KACYIRU 0783423253
16     KAGANO 0783423256
17     MARIMBA 0783423262
18     RUGANDA 0783423271
19     RURIMBA 0783423272
20   REMERA BIHIRA 0783423276
21     BWERAMANA 0783423279
22     GAHUNGA 0783423284
23     KABARIRWA 0783423286
24     KIYANJA 0783423289
25     NTURO 0783423290
26     RUHUHA 0783423296
27     RURAMBO 0783423297
28     SHYEMBE  0783423303
29   RURONDE  GISOZI  0783423305
30     KIGALI  0783423306
31     KIRUMBI  0783423307
32     MUBUGA 0783423308
33     NYAMIBOMBWE  0783423310