Korora ni umwuga kimwe n’indi yose ikorwa mu Rwanda. Bityo ugomba kwigwa,ukitabwaho kandi igihe bibaye ngombwa hakaba n’amahugurwa y’ubworozi bitewe n’ubwoko bw’ubworozi bukorwa.Iyo urebye ubworozi bw’inka bukorerwa  mu nzuri za Gishwati  mu Karere ka Rutsiro no mu tundi turere duhuriye kuri izi nzuri twavuga nka Rubavu,Ngororero na Nyabihu ,  usanga bisa  naho bikorwa kimwe.

Ibyo twavuga ngo korora mu kajagari, kutita ku nzuri zikorerwa isuku aho usanga ibyatsi n’ibiti bitari ibyo kurya by’amatungo mu rwuri ,usanga ibigunda kutamenya aho inzuri zigabanira kubera kutazitira ndetse ibyo bigakurura n’ikindi kibazo cyo gupfa imbibi,kutagira impfizi za kijyambere cyangwa gukoresha ubundi buryo bw’ikoranabuhanga  mu kubangurira ,usanga biri rusange muri izi nzuri.

Twegereye umukozi w’Akarere ka Rutsiro ushinzwe ubworozi Bwana Mpimbaza Jean Marie Lambert,atubwira ko amahugurwa yari ngombwa kuri aba borozi ahubwo  ikibazo gihari ni uko nta mafaranga Akarere gafite kageneye iki gikorwa.

Iyo uvuze akajagari,  kaboneka muri izi nzuri si akandi ahubwo usanga gashingiye k’umubare w’inka utajyanye n’ubuso umworozi yahawe ,ibyo bigatuma inka zirimo zihorana inzara n’umukamo ukaba muke cyane.

Twaganiriye n’umushumba Munyentwari Jean Paul twasanze muri izi nzuri aragiye,  tumubaza ubuso shebuja yahawe atubwira ko ari hegitari eshanu  twasanze yororeyemo inka cumi n’enye ubariyemo n’inyana nto zivutse vuba; tumubaza umukamo abona ,atubwira ko inka ikamwa make igeza kuri litiro icumi,mu gihe ahandi twageze mu rwuri bibangikanye, twasanze inka mirongo ine n’eshatu muri hegitari icumi ariko umusaruro twasanze uyu mworozi afite,wari utangaje kuko hari inka twasanze zikamwa litiro ebyiri,kandi zishonje cyane.

Ibi byose uyu mushumba uziragiye, yatubwiye ko bituruka ku kudasobanukirwa n’ubwo buryo bwo korora bya kijyambere ngo we yari aziko korora kijyambere ari  ukororera mu kiraro kandi ko naba  shebuja ari koperative ku bwi byo bigaragara ko ntacyo bazi ku bijyanye n’ubworozi bwa kijyambere.

Izi nzuri za Gishwati k’uruhande rwa Rutsiro zihereye mu murenge wa Nyabirasi,mu tugari twa Ngoma na Busuku.Kandi kuba ziri ahantu h’imisozi miremire,usanga ari zimwe mu bigize ahantu nyaburanga h’utu Turere iyo urebye imirambi inka zimanukaho zijya gushoka,udusozi duto tugenda hererekanije,amataba ateze neza zibyagiraho mu mu gihe cy’igicamunsi  ,imigezi n’utugezi duto turi mu tubande, mbese  haramutse hitaweho hajya hasurwa n’abanyamahanga ndetse n’abanyagihugu muri rusange.

NIYONTEZE Jotham

PRO/RUTSIRO

Share Button