Akarere ka Rutsiro kagizwe n'utugari mirongo itandatu na tubiri (62)

UMURENGEAKAGARIUMUDUGUDU KABARIZWAMOTELEFONE Y'AKAGARI
BONEZAKABIHOGORUGAMBA0788707108



BUSHAKAKINUNU0783640498
NKIRAKAGARAMA
REMERABUHORO0786201803
GIHANGOSHYEMBEGISUNZU0786201809






MATABATERIMBERE0786201806
CONGO-NILMUKEBERA0786201805
BUGINAKARAMBI0786201804
RUHINGO KABUGA0786201808
TEBAGATEJA0782323723
MURAMBIGATOMVU0786201807
KIGEYONKORAKABASHYEMBE0786201812



NYAGAHINIKARUPANGO0786201813
BUHINDURENTURO0786201811
RUKARAGATAKAMINA
KIVUMUKABUJENJEKABUYE0786201818




BUNYUNJUMPINGA0786201816
KABERECYATO0786201817
KARAMBIBUSHAMBA0786201819
BUNYONIKABIGABIRO0786201815
NGANZOMURAMBA0786201820
MANIHIRAMUYIRARUFUNGO0786201822


TANGABOKANAMA0786201823
HANIROBitabaro0786201821
MURUNDAKIRWABUKONGORA0786201830



MBURAMAZIRWAMIKO0786201831
RUGEYOKARAMBO0786201832
TWABUGEZIRWANIKA0786201833
MUSHUBATIGITWA    RWINTORE0788352156




SURE  KIVUMU0786201846
BUMBA   KABIRAHO0786201842
CYARUSERA  KIGARAMA0786201843
MAGERAGERERARANKUBA0786201845
MUKURA
KAGANO
KAGANO0786201825





MWENDOGAFU0786201829
KARAMBOKARAMBO10786201828
KAGEYOSITE MUKURA0786201826
KAGUSAGAKO0786201827
KABUGAKARAMBO20786201824
MUSASAGABIROGABIRO0786201834



NYARUBUYEMUHORORO0786201837
GISIZAKARAMBI0786201835
MURAMBIMURAMBI0786201836
MUSHONYIBIRUYIKARENGERA 0786201839



KAGURIRORWESERO0786201841
RURARAKASHISHI0787956640
MAGABAKARIBA0786201840
NYABIRASIBUSUKUGATARE0786201847




CYIVUGIZANYABISHONGO0786201848
MUBUGAGASHASHO0786201849
TERIMBEREKARONGI0786201851
NGOMANGOMA0786201850
RUHANGOGATAREGASOVU0786201852





GIHIRABITENGA0786201853
RUGASA0786201857
NYAKARERAMARABUYE0786201855
RUNDOYIGAKARARANKA0786201856
KIVUMUGAKERI0786201854
RUSEBEYAMBELIGAKERI



KABONA
0786201858
REMERARURAMBO0786201860
RURONDENYAMIBOMBWE0785079801