Akarere ka Rutsiro kagizwe n'utugari mirongo itandatu na tubiri (62)

UMURENGEAKAGARIUMUDUGUDU KABARIZWAMOTELEFONE Y'AKAGARI
BONEZAKABIHOGORUGAMBA0788707108BUSHAKAKINUNU0783640498
NKIRAKAGARAMA
REMERABUHORO0786201803
GIHANGOSHYEMBEGISUNZU0786201809


MATABATERIMBERE0786201806
CONGO-NILMUKEBERA0786201805
BUGINAKARAMBI0786201804
RUHINGO KABUGA0786201808
TEBAGATEJA0782323723
MURAMBIGATOMVU0786201807
KIGEYONKORAKABASHYEMBE0786201812NYAGAHINIKARUPANGO0786201813
BUHINDURENTURO0786201811
RUKARAGATAKAMINA
KIVUMUKABUJENJEKABUYE0786201818
BUNYUNJUMPINGA0786201816
KABERECYATO0786201817
KARAMBIBUSHAMBA0786201819
BUNYONIKABIGABIRO0786201815
NGANZOMURAMBA0786201820
MANIHIRAMUYIRARUFUNGO0786201822


TANGABOKANAMA0786201823
HANIROBitabaro0786201821
MURUNDAKIRWABUKONGORA0786201830MBURAMAZIRWAMIKO0786201831
RUGEYOKARAMBO0786201832
TWABUGEZIRWANIKA0786201833
MUSHUBATIGITWA    RWINTORE0788352156
SURE  KIVUMU0786201846
BUMBA   KABIRAHO0786201842
CYARUSERA  KIGARAMA0786201843
MAGERAGERERARANKUBA0786201845
MUKURA
KAGANO
KAGANO0786201825

MWENDOGAFU0786201829
KARAMBOKARAMBO10786201828
KAGEYOSITE MUKURA0786201826
KAGUSAGAKO0786201827
KABUGAKARAMBO20786201824
MUSASAGABIROGABIRO0786201834NYARUBUYEMUHORORO0786201837
GISIZAKARAMBI0786201835
MURAMBIMURAMBI0786201836
MUSHONYIBIRUYIKARENGERA 0786201839KAGURIRORWESERO0786201841
RURARAKASHISHI0787956640
MAGABAKARIBA0786201840
NYABIRASIBUSUKUGATARE0786201847
CYIVUGIZANYABISHONGO0786201848
MUBUGAGASHASHO0786201849
TERIMBEREKARONGI0786201851
NGOMANGOMA0786201850
RUHANGOGATAREGASOVU0786201852

GIHIRABITENGA0786201853
RUGASA0786201857
NYAKARERAMARABUYE0786201855
RUNDOYIGAKARARANKA0786201856
KIVUMUGAKERI0786201854
RUSEBEYAMBELIGAKERIKABONA
0786201858
REMERARURAMBO0786201860
RURONDENYAMIBOMBWE0785079801