IMIDUGUDU Y'AKARERE KA RUTSIRO

Akarere ka Rutsiro gafite imidugudu yose hamwe magana ane na mirongo inani n'itatu (483) igabanyije mu tugari mirongo itandatu na tubiri (62) tubarizwa mu mirenge cumi n'itatu (13) y'Akarere ka Rutsiro. Umurenge ufite imidugudu mike kurusha iyindi akaba ari Manihira ifite 26 naho uhiga iyindi kugira myinshi aka ari NYABIRASI ifite mirongo itanu n'itandatu (56).

UMURENGE WA BONEZA

Umurenge wa BONEZA ugizwe n'imidugudu makumyabiri n'umunani (28)

S/NUMURENGE AKAGARIUMUDUGUDUNIMERO YA SIM CARD
1BONEZAKABIHOGORUGAMBA0783421954
2  RWABISURURU0783421957
3  KAMUYAGA0786788627
4  GASHOKO0783421961
5  BUHONONGO0783421964
6  BWERAMANA0783421965
7 BUSHAKAMURAMBA0783421966
8  BIKONO0789301275
9  KINUNU0783421969
10  GASEKE0783421970
11  KABIRIZI0783421971
12  RWIMBOGO0783421974
13  BUGARURA0783421980
14  RUTAGARA0783421989
15 NKIRAGISORO0783421992
16  KIGARAMA0782474028
17  GISIZA0783421997
18  KABUGA0789043150
19  MUNANIRA0783422001
20  MURAMBI0783422003
21  KARUKAMBA0783422004
22 REMERABIGABIRO0783422005
23  BUHORO0783422006
24  KAGANZA0783422010
25  KAMUZIGURA0783422012
26  KINUNGA0783422018
27  MUYANGE0784037876
28  RUSORORO0783422023

UMURENGE WA GIHANGO

Umurenge wa GIHANGO ugizwe n'imidugudu mirongo itatu n'ine (34)

S/NUMURENGE AKAGARIUMUDUGUDUNIMERO YA SIM CARD
1GIHANGOSHYEMBESHYEMBE0783422029
2 RWAMIYAGA0783422032
3  KARONGI0783422033
4 GISUNZU0783422035
5 KARAMBO0783422039
6 RUGOTE0782890651
7 MATABAKAMUTAMBIRO0783422050
8 BUTARE0783422051
9 TERIMBERE0783422057
10 NGANZO0783422059
11 KABEZA0783422063
12 MUYANGE0783422067
13 CONGO-NILNDUBA0783422068
14  KINDOYI0783422069
15 MUKEBERA0783422075
16 KANDAHURA0783422076
17 NKWIRO0783422081
18 BUGINAKARAMBI0783422086
19 KAGARAMA0783422087
20 GISHUSHU0783422091
21 GITARAMA0783422093
22 RUHINGOGASHARU0783422094
23 KABUGA0783422097
24 NYAGAHINGA0783422101
25TEBAKANEBWE0783422104
26 BWERAMANA0785044549
27 GASAVE0783422123
28 GATEJA0783422132
29 RASANIRO0783422134
30MURAMBIGASHIHE0783422135
31 KARUGAJU0783422139
32 NYAGAHINGA0783422140
33 MUHORA0783422141
34  GATOMVU0783422142

UMURENGE WA KIGEYO

Umurenge wa KIGEYO ugizwe n'imidugudu mirongo itatu n'umunani (38)

S/NUMURENGE AKAGARIUMUDUGUDUNIMERO YA SIM CARD
1KIGEYONYAGAHINIKABUKUNGU0783422150
2  RUGABI0783422154
3  RUPANGO0783422156
4  RUSISIRO0783422159
5  NYARUSUKU0783422160
6  NTEKO0783422165
7  KAMPI0783422181
8  RUVUMU0783422182
9  RUKOMBE0783422187
10 NKORARUKUNDO0783422189
11  GAHOTORA0783422190
12  GASAGARA0783422194
13  BUHIMBA0783422199
14  KARAMBI0783422200
15  HUMIRO0783422202
16  KABASHYEMBE0783422203
17  MUHORA0781146955
18  KIGUGU0783422207
19  KANYIRAHWEZA0783422208
20  GASEREGANYA0783422215
21 BUHINDURENKOMERO0783422216
22  GAHARAWE0783422217
23  BUSHAKA0783422218
24  GACACA0783422219
25  GISIZA 0789421779
26  NKAMBA0783422226
27  NTURO0783422231
28  BURAMBO0783422233
29 RUKARAGATAGASENYI
30  NGANZO
31  KAGONDERO0783422239
32  RWAMBEHO0783422242
33  GAHUNGA0783422246
34  KINIHIRA0783422260
35  KAMINA0783422261
36  RWAMIYAGA0783422264
37 MURAMBI0783422266
38  TAGAZA0783422269

UMURENGE WA KIVUMU

Umurenge wa KIVUMU ugizwe n'imidudugudu mirongoine n'itanu (45)

S/NUMURENGE AKAGARIUMUDUGUDUNIMERO YA SIM CARD
1KIVUMUKABUJENJEBITARE0783422270
2 BUHOGO0783422279
3 KABAGWE0783422281
4 KABUYE0783422283
5 KANYAMATEMBE
0783422288
6 RUREMBO0783422291
7 RUSISIRO0783422292
8 RUTAMBI0783422293
9 TARASI0783422294
10KABEREBURAMBO0783422299
11 BURANGO0783422301
12 CYATO0783422303
13 KABUSAGARA0787916299
14 KABITARA0783422311
15 KAGERA0783422315
16 MUSHUBATI0783422319
17BUNYUNJUCYIVUGIZA0783422324
18 KAMABUYE 0783422327
19 KARUNGU0783422330
20 MPINGA0783422332
21 RWAMVURA0783422333
22 TRIFIPRO0783422339
23 KARAMBIBUKUMBA0786338539
24 BUKIRO0783422341
25 BUROHA0789817603
26 BUSHAMBA0783422350
27 GATEKO0783422354
28 KABUGA0783422358
29 NYUNDO0783422359
30  RUSUMO0783422371
31 BUNYONIBUREKE0783422372
32 GASHINGA0783422374
33 GIHARI0783422376
34 GITWA0783422377
35 KABIGABIRO 0783422384
36 KANYEMPANGA0783720118
37 NYARUBUYE 0783422392
38 NGANZOBUBIRA0783422393
39 BUGARISHYA0782559232
40 KAMWIMBA0783422395
41 MURAMBA0783422396
42 NYABITI0783422398
43 TAWUNI0783422401
44 REMERA0783422402
45  RWINYONI0783422413

UMURENGE WA MANIHIRA

Umurenge wa MANIHIRA ugizwe n'imidugud makumyabiri n'itandatu (26)

S/NUMURENGE AKAGARIUMUDUGUDUNIMERO YA SIM CARD
1MANIHIRAMUYIRAMUJEBESHI0783422417
2  RUFUNGO0783422418
3  KAGARAMA0783422419
4  RUTANGAZA0782808814
5  KIMPONGO0783422428
6  NYAKARAMBI0783422430
7  KANAMA0783422437
8  RUTARE0783422443
9  MUYIRA0783422447
10  BIRAMBO0783422449
11  KAMISHUNGURO0783422451
12 HANIROBITABARO0783422454
13  GISUNZU0783422455
14  GITWE0783422456
15  KAZIRAMIHUNDA0782065878
16  KIVUMU0783422460
17  MIFU0783422463
18  RUKONDO0783422465
19  RUNABA0783422469
20 TANGABOKADEHERO0783422473
21  KARAMBO0783422475
22  KABEZA0783422476
23  KANAMA0783422477
24  MUNINI0783422479
25  NYARUSHOGWE0787622916
26  RUGANO0783422487

UMURENGE WA MURUNDA

Umurenge wa MURUNDA ugizwe n'imidugudu makumyabiri n'umunani (28)

S/NUMURENGE AKAGARIUMUDUGUDUNIMERO YA SIM CARD
1MURUNDAKirwaBukongora0783422663
2  Gasasa0783422664
3  Kabatemba0783422666
4  Kajugujugu0783422667
5  Karumbi0783422668
6  Karuruma0783422671
7  Muremure0783422674
8  Nyenyeri0783422675
9  Ruhanga0783422679
10  Rusisiro0783422682
11  Satinsyi0783422683
12 MburamaziGatoki0783422684
13  Kamuhoza0783422686
14  Kariba0783422688
15  Murunda0782078989
16  Rulimba0783422693
17  Rukingu0783422692
18  Rwamiko0783422695
19 RugeyoKabeza0783422700
20  Kamabuye0783422703
21  Kamusambi0783422709
22  Karambo0783422711
23  Musongati0783422714
24 TwabugeziBweramana 0783422716
25  Gatare0785184377
26  Nyarucundura0783422721
27  Rwanika0783422727
28  Rwoza0784820291

UMURENGE WA MUKURA

Umurenge wa MUKURA ugizwe n'imidugudu mirongo itanu n'itatu (53)

S/NUMURENGE AKAGARIUMUDUGUDUNIMERO YA SIM CARD
1MUKURAKaganoRugomero0783422488
2  KAZIZI0783422489
3  KAGANO0783422490
4  GAKERI0783422491
5  KAMONYI0783422493
6  TUMBA0783422507
7  NTOBO0783422514
8  KABACUZI0783422515
9  NYABURAMA0783422516
10  CYABASINGA0783422517
11  KIRIBA0783422520
12  KIBAVU0783422521
13 MwendoGAFU0783422522
14  GITEGA0783422523
15  NYARUBANDE0782166277
16  KABEZA0783422526
17  KAGOGO0787836296
18  BITENGA0783422530
19  KABISASA0783422561
20  KAGOMBWA0783422562
21  GAKO0783422564
22  NYOVE0783422567
23  MATABA0783422590
24  NYARUSONGATI0783422593
25  KAMARIBA0783422595
26  RUGALI0783422597
27 KaramboGASAMBI0782295809
28  BANDAMIKO0783422601
29  GIHUMO0783422604
30  TERIMBERE0782490272
31  KARAMBO II0781497227
32  DEHERO0786885041
33  GITUNTU0783422614
34 KageyoNYANZU0787588559
35  RUKONDO0783422626
36  NTONDE0783422627
37  BITURA0783422629
38  RUKERI0783422630
39  site mukura II0783422638
40  MUCACA0789840425
41  KIGEYO0783422642
42  site mukura I0783422643
43  KIMISHISHI0783422644
44  KARUMBI0783422647
45 KagusaBUCYEYE0789463922
46  GASHARU0783422652
47  GAKO0785544964
48  RUSASA0783422654
49  MUHINDO0787310413
50 KABUGASANZARE0788738559
51  KARAMBO 10783422659
52  KABAHIGI0783422660
53  MIRARAMO0783422661

UMURENGE WA MUSASA

Umurenge wa MUSASA ugizwe n'imidugudu mirongo itatu n'ine (34)]

S/NUMURENGE AKAGARIUMUDUGUDUNIMERO YA SIM CARD
1MUSASAGABIROGABIRO0783422733
2 RWANGOMA0787984584
3 RWAGATOKI0783422735
4 MURAMA0783932384
5 NYAGAHINGA0783422743
6 NYARUGENGE0783422748
7 RUGARAMBIRO0783422749
8 GITWA0783422751
9 NYARUBUYEMUHORORO0781011925
10 REBERO0783422754
11 MIRAMBI0783422766
12 GITETE0783422771
13 KABUGA0783422772
14 BWINYANA0783422774
15  GATAKA0783422775
16 GISIZAGASHARU0783422783
17  BWERAMANA0782469339
18  NGOMA0783422793
19  KARAMBI0783422796
20  RUBAYA0783422799
21  GITOVU0783422803
22  GIHINGA0783422807
23  NYAGAFURWE0783422811
24  KARAMBO0783422814
25  GISIZA0783422820
26 MURAMBISYIKI0783422821
27  KABATONI0783422823
28  NYAMASHEKE0783422824
29  BUNNYARI0783422825
30  RWINTANGA0783422826
31  RWUMBA0783422827
32  MUNYINYA0783422829
33  BURUSERI0783422830
34  MURAMBI0781874615

UMURENGE WA MUSHONYI

Umurenge wa MUSHONYI ugizwe n'imidugudu mirongo itatu n'ine (34)

S/NUMURENGE AKAGARIUMUDUGUDUNIMERO YA SIM CARD
1MUSHONYIBIRUYIRURIMBA0783422832
2 MUGARA0783422838
3 KARENGERA0783422843
4 KAMARANZARA0783422844
5 KABAKIZA0783422845
6 BUZUKIRA0783422852
7 BUHUNDE0783422856
8 BUSHUNGA0783422857
9 KAGURIROMAZIBA0783422858
10 KABERE0783422865
11 KIVUMU0783422866
12 RUGERERO0783422867
13 RYARWASA0783422868
14 RWESERO0783422870
15 GAKENKE0784014108
16 CYONDO0783422876
17 MUBUGA0783422877
18 RURARAGASUNZU0783422879
19 KAGANO0783422880
20 NGUNGURU0783422883
21 KASHISHI0783422884
22 KABONEYE0783422887
23 MUKATI0783422889
24 RUHENGERI0783422890
25 KAVUMU0783422894
26 GASORO0783422896
27 RUGARAGARA0783422897
28 MAGABAKARIBA0783422908
29 GIHUMBA0783422909
30 GASAVE0783422911
31 RUYOGORO0783422913
32 GAKOMEYE0783422916
33 KAKIBABA0783422917
34  NKOMERO0788364413

UMURENGE WA MUSHUBATI

Umurenge wa MUSHUBATI ugizwe n'imidugudu mirongo itatu n'irindwi (37)

S/NUMURENGE AKAGARIUMUDUGUDUNIMERO YA SIM CARD
1MUSHUBATIGITWAMBUGA0783422929
2  KIBARI0783422933
3  MUGOTE0783422934
4  TABA0783422935
5  GAKOMA0783422936
6  KARAMBIRA0786801005
7  GASHINGE0783217318
8  RWINTORE0783422940
9  RUBUBA0783422944
10  MUBUGA0783422948
11  RUHINGA0783422949
12 CYARUSERAKIGARAMA0782490475
13  BIVUMU0783422955
14  KUNINI0786882604
15  CYAHAFI0783422958
16  GASHARU0783422960
17  MUGELI0783422961
18 BUMBARUHINGA0783422963
19  BISYO0783422964
20  KABIRAHO0783422967
21  RUGOTE0783422971
22  KAMUSHOZI0783422975
23  MATABA0783422977
24  KARAMBI0783422980
25 MAGERAGEREGITEGA0783422981
26  RUSHIKIRI0783422982
27  NYAKABUYE0783422983
28  MURAMBI0783422984
29  RARANKUBA0783422985
30  NYARUSANGE0783422987
31  SUREKIVUMU0783422988
32  NYAGAHINGA0783422990
33 KAGUGU0783422992
34  NYAMAHURU0783422996
35  KADUHA0783422998
36  KABUGA0783423001
37  KANYINYA0783423003

UMURENGE WA NYABIRASI

Umurenge wa NYABIRASI ugizwe n'imidugudu mirongo itanu n'itandatu (56)

S/NUMURENGE AKAGARIUMUDUGUDUNIMERO YA SIM CARD
1NYABIRASIBUSUKUTORWE0783423004
2 BUSUKU0783423005
3 BUSUTI0783423008
4 NYAKIBANDE0783952925
5 GACACA0783423017
6 BWIZA0788706065
7 BISHAMI0785611987
8 TSINDIRO 0783423022
9 RWAMIGEGA0783423023
10 GATARE 0783423026
11 NGUGO 0783423028
12CYIVUGIZAMUKUNGU 0783423029
13 GAKUMBA 0783423032
14 GISHAGA 0783423036
15 KAMANANGA 0783423041
16 RUKOMERO 0783423044
17 NYABISHONGO 0783423045
18 KAGEYO 0783423047
19 CYUBI0783423048
20 MUBUGAPFUNDA 0783423052
21 BUGOROZI 0783423053
22 GAKARARANKA0788475044
23 RUSHUBI0783423056
24 MUBUGA0783423061
25 BURYOSHYA0783423065
26 RUTOVU0783423069
27 GATSIRO0783423070
28 RWANKUBA0787031474
29 GITONGO0783423072
30 GASHASHO0783423073
31 KABARATAMA0783423074
32TERIMBEREKAGESHI0783423081
33 GIHINGA0783423083
34 RWANTOZI0783423085
35 KARONGI0783423088
36 KANOMBE0783423092
37 NYAMPENGERI0783423093
38 MUKONDO0783423094
39 RWANGAMBUTO 0783423095
40 KINYAMAVUTA0783423100
41 RURAJI0783423103
42 NEGENERO0783423104
43 RWANYIRAMUNONKO0783423105
44 KASONGA 0783423106
45 NGOMA GISHOHWA 0783423109
46 NGOMA 0783423110
47 MPATI0783423115
48 CYESHERO0783423116
49 GISAYO 0783423119
50 KAZO0783423121
51 KAJE0786338295
52 GASHIHE0783423129
53 BUSHOGA0783423130
54 NKUNA0783423133
55 BUKANDA0783423135
56  KAMUNYURWE0783423137

UMURENGE WA RUHANGO

Umurenge wa Ruhango ugizwe n'imidugudu mirongo itatu n'irindwi (37)

S/NUMURENGE AKAGARIUMUDUGUDUNIMERO YA SIM CARD
1RUHANGOGATAREMWURIRE0783423138
2  RUHIMBI0783423139
3  KAMURAMIRA0783423140
4  GASOVU0783423142
5  RUKENESHA0789200425
6  GASOYO0783423148
7  KIRINJA0783423151
8 GIHIRATARA0783423156
9  KARARO0783423158
10  RUKOKO0783423160
11  MURAMBI0783423161
12  BUSENDA0783423163
13  BITENGA0787648459
14 RUGASAGICACA0783423165
15  KABITOVU0782757466 
16  NYAKAGEZI0783423168
17  CYASHENGE0783423170
18  MURAMBI0783423172
19  KIRAZA0783423174
20 NYAKARERAKAYOVE0780088667
21  MARABUYE0783423177
22  MUGALI0783423182
23  KABEZA0783423185
24  KAGOGO0783423186
25  BUZEYI0783423190
26 RUNDOYIRUGARAGARA0783423191
27  RUSHASHO0783423192
28  GAKARARANKA0783423193
29  MATYAZO0783423195
30  KAREBERO0787546747
31  KAZIGA0783423197
32 KAVUMUGASUNZU0786788854
33  GASASA0783423201
34  MUHINGO0783423202
35  MUBIRIZI0783423209
36  GAKERI0783423212
37  NYUNDO0783423215

UMURENGE WA RUSEBEYA

UMURENGE WA RUSEBEYA IGIZWE N'IMIDUGUDU MIRINGO ITATU N'ITATU (33)

S/NUMURENGE AKAGARIUMUDUGUDUNIMERO YA SIM CARD
1RUSEBEYAKABONABYINIRO0783423216
2  KIBARA0783423217
3  MUNINI0783423219
4  MURENGERI0783423222
5  NTEREYE0783423223
6  NYAGASAMBU0781307323
7  RUSHESHI0783423230
8  RWAMVURA0783985036
9 MBELIBUNGWE0783423237
10  GAKERI0783423239
11  GASHIHE0784690885
12  GATENGA0783423247
13  GIHINGA0783423249
14  KABEZA0783423251
15  KACYIRU0783423253
16  KAGANO0783423256
17  MARIMBA0783423262
18  RUGANDA0783423271
19  RURIMBA0783423272
20 REMERABIHIRA0783423276
21  BWERAMANA0783423279
22  GAHUNGA0783423284
23  KABARIRWA0783469215
24  KIYANJA0783423289
25  NTURO0783423290
26  RUHUHA0783423296
27  RURAMBO0783423289
28  SHYEMBE 0783423303
29 RURONDE GISOZI 0783423305
30  KIGALI 0783423306
31  KIRUMBI 0783423307
32  MUBUGA0783423308
33  NYAMIBOMBWE 0780306844